top of page

Ewald Stöteler

Vitality of life by personalized medicine

Over Ewald Stöteler   |   opleiding

Vitality of life by personalized medicine

In het tot stand komen en onderhouden van onze gezondheid spelen verschillende invloeden een grote rol. Hoe we in ons aardelichaam aankomen wordt in hoge mate bepaald door het via overerving meegekregen genenpakket dat we door onze voorouders en ouders aangereikt krijgen. Deze genen vormen de bouwstenen voor onze lichamelijke constitutie. Daarnaast speelt de plek op aarde waar we geboren worden een zeer belangrijke rol. De biografische omstandigheden beïnvloeden, wanneer ze ongunstig zijn, onze lichamelijke gesteldheid vaak in hoge mate. Daarnaast hebben we de laatste jaren kunnen ervaren wat de dreiging van een pandemie voor gevolgen kan hebben of denk ook aan de invloed van de reguliere geneesmiddelen belasting. Zo zijn er verschillende endogene en exogene ziekmakende invloeden waarmee in de homeopathische behandeling rekening moet worden gehouden en waarvan de gevolgen vaak behandeld moeten worden om duurzaam te kunnen genezen. De basis voor de systematische homeopathische behandeling van deze zo verschillende ziektetendensen vinden we terug in de werken van Samuel Hahnemann. Door de richtlijnen van Hahnemann nauwgezet op te volgen, of zoals in Hahnemann ’s eigen woorden geschreven: ‘Mach es nach aber mach es genau nach’. brengen we de patiënt op meest effectieve wijze op weg naar herstel. Zo heeft iedere ziektetendens, op basis van de gelijksoortigheidsregel, een eigen geneesmiddelengroep. De vitaliteit van de patiënt neemt toe en wordt door de inzet van de verschillende geneesmiddelengroepen, op de meest persoonlijke wijze gestimuleerd om zelfgenezing te realiseren.

 

Meer informatie vindt u op:

www.klassiekehomeopathie.nl

www.homeopathieacademie.nl

www.ewaldstoteler.com

Ewald Stöteler_edited.jpg
bottom of page