top of page

Emar Vogelaar

De rol van Essentiele Nutriënten bij “Vitality of life”
(voor iedereen persoonlijk).

Over Emar Vogelaar   |   opleiding   |   CV

 

De rol van Essentiele Nutriënten bij “Vitality of life”

 

Samenvatting voordracht Emar Vogelaar

De referenties worden genoemd in de DIA’s van de presentatie.

“Vitality of Life” hebben we vóór onze geboorte zeker niet zelf in handen. Ideaal zou zijn als de ouders van nog vóór de conceptie hun interne milieu optimaliseren. Dit is dan inclusief hun voedingsstatus. In de UK is er een groep: “Foresyth” die zich hiermee bezig houdt. Man en vrouw proberen tenminste 3 maanden vóór de conceptie hun voedingsstatus te optimaliseren. Helaas bleek dat deze werkwijze meer uitgevoerd werd bij stellen die geen kinderen konden krijgen.  Na de geboorte zijn baby's nog sterk afhankelijk van hun ouders en die  hebben meestal ook weinig kennis van wat  belangrijk is voor een echt goede gezondheid. Dit komt omdat we eigenlijk analfabeten zijn wat onze kennis van voeding en gezondheid betreft. Op school hebben we veel te weinig geleerd over wat goede gezondheid en vitaliteit eigenlijk is.  In de zeventiger jaren van de vorige eeuw heeft Nederland samen met circa 100 landen ingestemd tijdens de WHO conferentie in Alma-Ata met het principe van goede gezondheid voor iedereen, zowel in lichamelijk, sociaal en psychisch opzicht. Helaas is er sindsdien veel te weinig gebeurd. Eigenlijk ben je genoodzaakt je eigen weg te zoeken.

De essentiële nutriënten zijn de voedingsstoffen die je absoluut nodig hebt omdat je ze niet zelf kunt maken. Het zijn er meer dan 40: 

  • vitaminen 

  • mineralen en sporenelementen  

  • aminozuren 

  • essentiële vetzuren

Daarnaast zijn er belangrijke stoffen die wij ook nodig hebben, maar waar wij meestal wel voldoende van maken. Om deze stoffen te maken hebben we veelal ook essentiële nutriënten nodig. Voorbeelden zijn CoenzymQ10, Carnitine, Glutathion en Schildklierhormoon.

Van een aantal van deze essentiële stoffen zoals vitaminen en sporenelementen heeft de overheid ADH’s (Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheden) laten vaststellen. Op veel producten staat de ADH van diverse vitaminen en mineralen/sporenelementen genoemd.  Mensen die proberen zelf uit te rekenen welk percentages zij van de verschillende ADH’s binnenkrijgen, komen teleurgesteld terug. Het kost een hele middag rekenen om hooguit voor een paar nutriënten de hoeveelheid ervan ten opzichte van de ADH’s te weten te komen.

Gelukkig heeft de WHF (World Health Foundation), de “Eetmeter” ontwikkeld, een programma gemaakt op basis van de NEVO tabel. Hierin kan men eenvoudig zien of men op een dag alle ADH’s haalt of niet. Zo niet dan krijgt men adviezen om de situatie te verbeteren. Uniek is dat men aan elk voedingsmiddel een waardering toekent op basis van de Nutriënten Dichtheid (ND). De ND van een voedingsmiddel is het gemiddelde aantal ADH’s per 2000 Kcal van dat voedingsmiddel op basis van 7 vitaminen en 3 mineralen. Binnenkort uit te breiden tot twaalf door toevoeging van omega 3 vetzuren en vezels.                

   

De voedingsmiddelen met de hoogste ND hebben een score aflopend van 3 naar 1 groene hartjes gekregen. Met voedingsmiddelen met een hogere ND score haalt men eerder alle ADH’s dan met een lagere score. Dit kan extra van belang zijn in situaties waar een hogere inname dan de ADH’s belangrijk is, zoals bijvoorbeeld bij herstel van een operatie, herstel van lichamelijke inspanning of stress en een grotere belasting met toxische stoffen. Ook zijn tekorten aan essentiële stoffen een belangrijke parameter bij de schade aan ons eigen DNA. De voedingsmiddelen met een dichtheid onder de 0.8 hebben rode balletjes van droevig kijkende gezichtjes, ook weer op een  schaal die loopt van 1 tot 3. Hiervan is het algemene advies er minder van te gebruiken naarmate het meerdere balletjes heeft. Op elk moment van de dag kan men een advies krijgen en van welke voedingsmiddelen het zinvol is om deze aan te vullen. Bij voedingsmiddelen waarvan men te veel kan innemen zoals natrium/zout/suiker/alcohol etc. kunnen er waarschuwingen komen om de inname te verminderen.

De RDA’s zijn richtlijnen om duidelijke tekorten te voorkomen. Los hiervan kent men de wet op het minimum. Dit komt uit de plantenwereld waar al in 1840 door Liebig gevonden werd, dat men het eerst verschijnselen ontwikkelt die zijn verbonden met de zwakste schakel in het geheel van mogelijke tekorten.  

Cheraskin en Ringsdorf hebben onderzoek gedaan naar de ADH in relatie tot optimale gezondheid door gebruik te maken van een bekende vragenlijst: De Cornel Medical Index. Zo bleken de optimale waarden 5 tot 10 keer hoger te liggen dan de ADH waarde bij vitamine A, C en Jodium.                                                              

De laatste jaren is echter steeds duidelijker geworden dat iedereen ook van binnen voor wat betreft de biochemie en het functioneren van organen anders is, waardoor er grote verschillen in nutritionele behoeften kunnen bestaan. Een duidelijk voorbeeld is dat de vorm van de maag tussen mensen onderling flink kan afwijken, wat gevolgen heeft voor de vertering van voedsel. Door Roger Williams zijn verschillen in behoefte aan aminozuren en calcium gemeten tot een factor 8 aan toe. In ons laboratorium hebben wij ook bij gezonde personen een groot verschil  in reacties  op voedingsstoffen kunnen vaststellen tot een factor 10. Sinds het menselijk genoom in kaart is gebracht vond men al gauw dat er  zogenaamde puntmutaties bestaan. Dat houdt in dat 1 suiker van het DNA anders dan bij de meeste mensen. Elke 3 opeenvolgende suikers in het DNA zorgen voor de aanmaak van 1 aminozuur in een eiwit of enzym zodat het een andere ruimtelijk structuur krijgt, ook als slechts één enkel aminozuur anders is dan het gebruikelijke. In veel gevallen is dan zo'n enzym bij voorbeeld minder actief en is er meer van een vitamine nodig om dezelfde activiteit te krijgen. Meestal zijn dit zeldzame afwijkingen, maar sommige komen ook veelvuldig voor. Bij een bekende mutatie op plaats 677 van het DNA voor het enzym methyleentetrahydrofolaat reductase is Cytosine  vervangen door Thymine. Dit betekent dat op plaats 222 niet het aminozuur alanine wordt ingebouwd maar valine. Het enzym is dan minder actief en heeft dan een hogere Km, dat  een verminderde effectiviteit van het enzym betekent. Er is dan meer van de cofactor vitamine B2 nodig. Deze mutatie komt bij zeker 10 tot 20% van de mensen voor. Daarnaast hebben ongeveer 50% van de Aziaten een mutatie waardoor ze alcohol niet goed kunnen verdragen. Hier is op plaats 487 het aminozuur glutamine vervangen door lysine. Hierdoor is tot 150 keer meer NAD, de actieve vorm van vitamine B3, nodig voor het afbreken van alcohol. Van dergelijke puntmutaties zijn meer dan 50 ziektebeelden bekend. Los hiervan kan de activiteit door andere oorzaken ook verlaagd worden. Een voorbeeld is de oxidatie door vrije radicalen, met als gevolg veroudering, ontstekingen etc.  Bij kinderen met autisme zijn verhoogde Km’s gevonden voor P-5-P, de actieve vorm van vitamine B6. Dergelijke verschillen zijn eigenlijk alleen goed vast te stellen door middel van laboratorium onderzoek. Enerzijds door het uitvoeren van de nutriëntenanalyse, anderzijds door het meten van de omzettingen die deze nutriënten veroorzaken. Naast de inname van nutriënten zijn dus zeker ook de spiegels in het lichaam belangrijk. Veel van deze gegevens komen voort uit allerlei onderzoeken naar de inname en/of de bloedspiegels van deze nutriënten bij grote groepen personen in relatie tot ziekte risico’s. Deze risico’s hebben betrekking op de meest voorkomende ziektebeelden zoals hart- en vaatziekten, verhoogde bloeddruk, beroerte, infecties, kanker, suikerziekte, depressie, dementie en cognitieve achteruitgang, botontkalking, reuma, lenstroebeling en blindheid op oudere leeftijd, chronische vermoeidheid etc. Tal van voorbeelden worden in de lezing besproken. Het ziekteverloop kan bij tal van ziekten positief beïnvloed worden en in een aantal gevallen zelfs worden teruggedrongen als men de juiste nutriënten geeft op basis van de laboratorium analyse.

Wil men duurzaam gezond worden of blijven dan is een geavanceerde nutriënten check-up de beste oplossing. Dan worden uiteraard de meeste essentiële nutriënten gemeten.

Emar Vogelaar 2_edited.jpg
bottom of page