top of page

Roland Lugten

Toegepaste Integrale Oncologie

Over Roland Lugten   |   opleiding   |   linkedIn

 

Van practice based naar evidence based naar applied medicine.

 

De behandeling van de NTTT of integrale oncologie start bij de patiënt met kanker. Een persoon met een visie op zijn of haar gezondheid, met wensen en met een doel, die in een bepaalde fase zit van de ziekte. Aan de behandelaar is de taak om samen met de patiënt te komen tot een behandeling.

 

Integrative oncology is a patient-centered, evidence-informed field of cancer care that utilizes mind and body practices, natural products, and/or lifestyle modifications from different traditions alongside conventional cancer treatments. Integrative oncology aims to optimize health, quality of life, and clinical outcomes across the cancer care continuum and to empower people to prevent cancer and become active participants before, during, and beyond cancer treatment.

( A Comprehensive Definition for Integrative Oncology (Witt et all 2017) )

 

In de afgelopen jaren (sinds 1986) dat ik werkzaam ben als voorheen Moermanarts en  nu NTTT-arts is er veel wetenschappelijke onderbouwing gekomen voor de integrale behandeling van kanker. In het begin was de behandeling practised based, gebaseerd op aanpassing van leefstijl, met name voeding en bewegen om het deraillement van de stofwisseling ( Moerman) te herstellen. De kleine symptomen waren leidend voor de diagnostiek en therapie. Ook uitgangspunten van de klassieke natuurgeneeskunde, TCM, Ayurveda en fytotherapie droegen bij tot optimale kankerzorg. In de praktijk bleek dat de Moermantherapie effectief was ( Retrospectief onderzoek naar de effectiviteit van de Moermantherapie bij kankerpatienten. J. Wiese et al 1991 ).

Nu is inmiddels het bewijs dat leefstijl, voeding, bewegen, stressvermindering en rust, het herstel bevordert en de bijwerkingen van conventionele kankertherapie vermindert, overweldigend. (Inflammation–Nature’s Way to Efficiently Respond to All Types of Challenges: Implications for Understanding and Managing “the Epidemic” of Chronic Diseases. Jeanette M. Bennett 1*, et all 20180). Ook is een belangrijke plaats weggelegd voor de oncologische homeopathie. De resultaten in India van o.a. Pareek en Banerjee en de overtuigende resultaten en literatuur van J-L Bagot uit Frankrijk geven daar aanleiding toe. Niet alleen is integrale oncologie een goede aanvulling bij de reguliere oncologische behandeling, in mijn optiek is het een kunstfout om het niet toe te passen.

 

Maar om uit de enorme hoeveelheid evidence te komen tot een praktisch toepasbare behandeling bij die ene patiënt is moeilijk.

 

In deze lecture wil ik duidelijk maken wat mijn overwegingen zijn om vanuit practise base medicine en evidence base medicine te komen tot een applied medicine samen met de patiënt.

Roland Lugten.jpg
bottom of page